FAQ

1. Quin tipus de transport s’ofereix per a les colònies de “l’Estiu és Teu 2019”?
L’Agència Catalana de Joventut a través de la plataforma BusUp® oferirà a les famílies la possibilitat de contractar transport en autocar a mida per a les colònies.

2. Quines opcions de transport hi ha disponibles?
S’oferiran 3 opcions possibles per contractar el transport en autocar a les colònies de “l’Estiu és Teu 2019”:
 • a. Rutes fixes confirmades: rutes confirmades des del moment de la seva publicació amb un recorregut fixe i places limitades.
 • b. Rutes fixes NO confirmades: rutes amb un recorregut fixe que seran confirmades en aconseguir un nombre mínim de passatgers.
 • c. Proposa la teva ruta: la plataforma permet guardar les necessitats específiques de cada client per tal de crear rutes a demanda si s’assoleix un nombre mínim de passatgers.

3. Totes les opcions de transport estaran disponibles per totes les colònies?
No, malauradament no. Hi haurà colònies amb les tres opcions, altres amb 2 i algunes només amb l’opció de “Proposa la teva ruta”. Les opcions disponibles varien segons les peticions dels pares i mares.

4. Fins quan puc comprar els bitllets d’autocar?
 • a. Les Rutes fixes confirmades es tancaran 1 setmana abans de la data d’inici de l’estada en qüestió.
 • b. Les Rutes fixes NO confirmades es tancaran 2 setmanes abans de la data d’inici de l’estada en qüestió si la ruta no assoleix el nombre mínim de passatgers. En cas que assoleixi el nombre mínim, aquesta ruta es tancarà 1 setmana abans de la data d’inici de l’estada.
 • c. L’opció de “Proposa la teva ruta” es tancarà 3 setmanes abans de l’estada.

5. Quines dades necessito per reservar la meva plaça?

La persona que compra els bitllets ha d’introduir el número de reserva actual de les colònies per la qual vol comprar el transport i una adreça de correu electrònic vàlida per tal de poder visualitzar les opcions de ruta disponible.  En el moment de pagar serà necessari introduir també un telèfon de contacte així com les dades de la targeta per realitzar el pagament.


6. Puc reservar més d’una plaça de transport en un únic procés de compra?
No, només es pot fer una compra de transport per reserva, ja que la compra de places està lligada al número de reserva vigent de les colònies.

7. Hi ha un mínim d’edat per poder utilitzar el servei de transport?
No, no hi ha cap limitació d’edat.

8. Quin preu tenen els bitllets d’autocar?
Els preus estan calculats en funció de cada ruta.

9. Si anul·lem la compra del bitllet (per qualsevol motiu), ens tornaran l’import que hem pagat?
No es tornarà cap import per anul·lació no justificada i acreditada. S’entén per motius justificats els següents:
 • · Prescripció facultativa: per decisió mèdica.
 • · Malaltia: per l’afecció d’una malaltia que no permeti la participació a l’estada.
 • · Accident: per l’afectació d’un dany o lesió que no permeti la participació a l’estada.
 • · Pèrdua del lloc de treball existent: per haver perdut la feina i trobar-se a l’atur el pare, mare o tutor

10. Es podrà modificar o cancel·lar el bitllet si una de les colònies es cancel·la o modifica?

Sí. L’usuari tindrà dret a realitzar un canvi en la ruta en cas que les colònies es modifiquin o que hi hagi una re-assignació de les colònies. Els referits canvis no comportaran recàrrec i / o comissió, tot això sense perjudici de l'abonament de la diferència que, si escau, pugui haver-hi entre el preu de compra dels transports.
Per tal de realitzar el canvi l’usuari haurà d’informar a info@busup.com.


11. Hi ha alguna reducció econòmica en el transport de les colònies de “l’Estiu és Teu 2019”?
No, en aquesta edició no.

12. Si no m’accepta el número de reserva. Què he de fer?

En el cas que la plataforma no accepti el número de reserva, preguem als usuaris que es posin en contacte amb estiuesteu@gentcat.cat per rebre informació de l’estat de la seva reserva.
Per resoldre la incidència seran necessàries les següents dades:

 • · Número de reserva
 • · Nom de la persona participant
 • · Telèfon de contacte
 • · Alberg on tenen lloc les colònies

Un cop resolt la incidiencia, l’usuari podrà fer de nou el procès de compra dins del termini.


13. Quantes places hi ha disponibles per ruta?
Les places per ruta dependran de la demanda. Es poden anant actualitzant i obrint més opcions en funció de les peticions de les famílies

14. Vull comprar un bitllet per una ruta però ja no queden places disponibles. Què puc fer??
L’usuari podrà guardar les seves necessitats de transport en “proposa la teva ruta” per tal de tenir-la en compte per la creació de noves rutes.

15. Vull comprar un bitllet per una ruta però aquesta ja està tancada. Què puc fer?
L’usuari podrà enviar un correu electrònic a info@busup.com amb la seva petició i l’equip de l’ACJ i BusUp intentaran buscar una solució.

16. Com ens podem assabentar de la situació exacta de la parada?

Al bitllet que rebreu a la vostra adreça de correu electrònic hi constarà tota la informació de les parades de la ruta.
En el cas que tingueu alguna pregunta sobre la ruta i el recorregut, us podreu adreçar a info@busup.com amb els vostres dubtes.


17. Què és Bus Up ®?

BusUp® és una plataforma que permet a les famílies trobar el transport a mida per les colònies.
Amb aquesta plataforma les famílies poden consultar, gestionar i organitzar el transport amb autocar d'anada i tornada a les colònies. Aquesta adaptarà les vostres necessitats proposant diferents rutes i llocs de trobada tant d'anada com de tornada de les colònies.


18. Està inclòs el transport en el preu de les colònies?
No. És un servei complementari opcional per a les famílies.

19. Qui acompanyarà als joves durant el trajecte en autocar?

A tal efecte, s’establiran equips de monitors en rati 1:10 que acompanyaran els menors durant el trajecte amb autocar.

El monitoratge que acompanyarà els transports tindran les funcions següents:

 • · Controlar l’entrada i sortida dels participants al bus.
 • · Assegurar-se que tots els participants inscrits han accedit al bus.
 • · Recollir la informació necessària abans de la pujada dels participants al bus (fitxa d’autorització, targeta sanitària, carnet de vacunacions, medicaments..)
 • · Supervisar el grup dins del bus.
 • · Resoldre qualsevol incidència amb els participants
 • · Responsables de la comunicació amb els pares i mares
 • · Responsables de traslladar al responsable del monitoratge o al responsable de “l’Estiu és Teu 2019”, segons correspongui, qualsevol incidència relativa al servei executat en autocar.

20. A quina hora hem d’estar a la nostra parada?
Recomanem als usuaris del servei de transport que arribin al punt de recollida 15 minuts abans de l’horari marcat a la ruta.

21. On em puc informar de les condicions del transport en autocar en l’Estiu és Teu?
A l’apartat de condicions general de la plataforma, l’usuari pot trobar les condicions del transport i de la plataforma BusUp.

22. A quina hora els hem d’anar a recollir a la parada?
L’hora d’arribada estarà indicada al bitllet que rebreu en la adreça de correu electrònic proporcionada durant la reserva.

23. Hem de portar alguna documentació quan portem al/la nen/a?

Sí, heu de portar:

 • · Original de la targeta d’afiliació a la Seguretat Social
 • · Còpia del carnet de vacunacions.
 • · En cas d’una altra assegurança o mútua, caldrà portar el document d’assistència necessari, amb alguns talons d’assistència i de receptes.
 • · Fitxa d’autorització signada (enviada a l’alberg). S’establiran mecanismes per comprovar que es disposa de l’autorització corresponent. En cas de no haver lliurat la fitxa amb antelació, caldrà lliurar-ne un exemplar degudament complementat i signat pel pare/mare/tutor.
 • · Autorització dels pares o tutors per la realització del servei de transport.

A la tornada o l'últim dia de les colònies es retornarà tota la documentació.

24. Les opcions de rutes mostrades no corresponen a les colònies que he reservat. Què he de fer?
En el cas que les opcions de ruta mostrades no corresponguessin a les colònies reservades, li preguem que es posi en contacte amb info@busup.com per tal de solucionar aquesta incidència.